Η φωτεινή πλευρά της δυσλεξίας

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία, ορισμένες φορές, συνυπάρχει με άλλες του είδους, όπως η διάσπαση προσοχής, αλλά μπορεί και να παρουσιάζει χαρακτηριστικά από άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές με δυσλεξία, συνήθως, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σύστημα ανάγνωσης και γραφής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διάκριση μεταξύ συμβόλων και ήχων. Παράλληλα, η δυσλεξία επηρεάζει 

Continue Reading