Η φωτεινή πλευρά της δυσλεξίας

φωνολογική φωνημική επίγνωση ενημερότητα αγγλικάΗ δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία, ορισμένες φορές, συνυπάρχει με άλλες του είδους, όπως η διάσπαση προσοχής, αλλά μπορεί και να παρουσιάζει χαρακτηριστικά από άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές με δυσλεξία, συνήθως, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σύστημα ανάγνωσης και γραφής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διάκριση μεταξύ συμβόλων και ήχων. Παράλληλα, η δυσλεξία επηρεάζει πολλές άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με τη μνήμη, την οργάνωση, την αυτονομία και την αυτεπίγνωση και, συχνά, οι μαθητές τείνουν να έχουν χαμηλό δείκτη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια μαθησιακή δυσκολία που περνά από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, ορισμένοι γονείς δυσκολεύονται να αποδεχτούν πως το παιδί τους αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες που βίωναν και οι ίδιοι στην παιδική ή ακόμα βιώνουν και στην ενήλικη ζωή τους. Επομένως, η δυσλεξία ενδέχεται να επηρεάσει το μαθητή, καθώς, επίσης, και την οικογένειά του. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να είναι σε θέση οι γονείς και το παιδί να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, ώστε να είναι δυνατή η σωστή επιλογή εκπαιδευτικής προσέγγισης. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί μπορεί να νοιώθει καλά με τον εαυτό του

Ωστόσο, η δυσλεξία δεν αποτελεί εμπόδιο στη ζωή και στη μαθησιακή διαδικασία. Με την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη, τη θετική προσέγγιση και την εξειδικευμένη διδασκαλία, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές του σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, οι μαθητές με δυσλεξία είναι, κατά κύριο λόγο, άτομα με φυσιολογική ή άνω του μέσου όρου φυσιολογική νοημοσύνη και διαθέτουν εξαιρετικά ταλέντα (π.χ. ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, ζωηρή φαντασία, καλλιτεχνικά χαρίσματα) τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν με τη σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση και να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, διανοούμενοι, επιστήμονες και επιχειρηματίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη δυσλεξία και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της, καταφέρνοντας να διαπρέψουν στον τομέα τους. Μερικοί από αυτούς είναι ο Pablo Picasso, o John Lennon o William Butler Yeats, o Richard Branson, o Tommy Hilfiger, o Albert Einstein, o Henry Ford, o Steven Spielberg, o George Washington και ο Steve Jobs.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική, και όχι μόνο, εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι τα ταλέντα και προσεγγίζοντας κατάλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές με δυσλεξία και με άλλες μαθησιακές διαφορές ΜΠΟΡΟΥΝ να μάθουν σωστά Αγγλικά με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Το «English Sounds Fun» είναι η πρώτη εξειδικευμένη, δημοσιευμένη στη διεθνή αγορά και άρτια δομημένη μέθοδος που αφορά τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαφορές, όπως η δυσλεξία. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που εγγυάται ευχάριστο και αποτελεσματικό μάθημα. Ταυτόχρονα, ο μαθητής εκπαιδεύεται με τέτοιες στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να θέσει τους στόχους του. Επομένως, η αξιόπιστη διάγνωση, οι καταρτισμένοι καθηγητές και η κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση χαράζουν πορεία προς την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του μαθητή.

Αναστασία Μεταλληνού


 

Αναστασία Μεταλληνού

Bachelor of Arts (BA Honours) in English Studies and History, Oxford Brookes University

Master of Education (M.Ed.) in Special Education, University of Bristol

Post Graduate Certificate in Education (P.G.C.E.) in English with Special Educational Needs, Manchester Metropolitan University

 

Η Αναστασία Μεταλληνού είναι καθηγήτρια της Αγγλικής γλώσσας με εξειδίκευση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία.  Παράλληλα με τη διδασκαλία μαθητών, επιμορφώνει καθηγητές σχετικά με το αντικείμενό της.  Ως συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων συνεργάζεται με την διεθνούς φήμης επιστήμονα και συγγραφέα στον τομέα αυτό Dr Anne Margaret Smith και έχουν δημιουργήσει και δημοσιεύσει στη διεθνή αγορά το English Sounds Fun το οποίο είναι η πρώτη άρτια δομημένη, καινοτόμος και εξατομικευμένη μέθοδος διδασκαλίας, σχεδιασμένη για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο. Πρόκειται για μία ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

Παράλληλα, είναι ενεργό μέλος διεθνών επιστημονικών οργανισμών όπως του IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), της Βρετανικής Ένωσης Δυσλεξίας και της TESOL Greece (Teachers of English to Speakers of Other Languages), στο πλαίσιο της οποίας διατελεί Συντονίστρια της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος Ειδικών Μαθησιακών Διαφορών (Tesol Greece, SpLDs SIG Coordinator).  Επίσης, παρουσιάζει την επιστημονική εργασία και έρευνά της ετησίως σε πολλά διεθνή συνέδρια του τομέα της.

metallinouanastasia@yahoo.com

+30 6937151997

Share